Kleure en emosies

HartSake

Ek wil graag vir jou 'n aanduiding gee om verskillende kleure aan verskillende emosies te verbind. 

Dit is slegs 'n riglyn en dit kan gebeur dat 'n kleur vir jou 'n spesifieke betekenis het. Gebruik dit soos jy verkies.

  • ROOI - intense emosie: kan woede, seer of opwinding uitbeeld. Kan ook 'n kleur wees wat liefde aandui.
  • ORANJE -toon op ongemak, selfvertroue of goeie verhoudings.
  • GEEL - dui vyandigheid, afhanklikheid, kinderlike gedrag of frustrasies aan.
  • GROEN - kan gekontroleerde gedrag aandui. Ook vernuwing, oorbeskerming, groei.
  • BLOU - dit dui op gekontroleerde reaksies. Toon ook droefheid, afgetrokkenheid, eensaamheid, selfbeheersing aan.
  • PERS - verwys na paranoia, stilte, magteloosheid.
  • SWART - word vereenselwig met kompulsiewe gedrag, die onderbewussyn, depressie, verlies, dood.
  • BRUIN - dui op skaam, waardeloos, klein begin, aards.
  • WIT - verwys na duidelikheid, tydloos of ewigheid, vrede, reinheid, genade.

Jy sal raaksien dat baie van die bogenoemde kleure positiewe sowel as negatiewe betekenisse het. Alles hang af van die emosie wat jy daaraan toeken.

Hierdie betekenis van kleure kan jou help wanneer jy op kreatiewe maniere jou emosies wil uitdruk en hanteer. 

Ek hoop jy ervaar hoe jou hart ligter word na 'n kreatiewe sessie.

 

Uittreksel uit my boek

"Kreatiewe Tegnieke vir die hantering van Verlies"

skoenlapper Klein