Die Skrywer

Joa Wasserman

Joa Lemmer-Wasserman. Ek is in Vanderbijlpark gebore en het vir die grootste tydperk van my lewe daar gewoon. Ek is ʼn opgeleide berader en is geregistreer by die Suid-Afrikaanse Raad vir Beraders. Ek maak gebruik van die kreatiewe proses en bied tans 2 werkwinkels oor die hantering van verlies per jaar aan. My hart lê veral by die weduwee en weeskinders.

In 1989 het ek op ʼn jong ouderdom van 35 met twee jong kinders die pad van ʼn weduwee begin stap. Ek het oor ʼn tydperk klein groepies begin waar die weduwee “tuis” kon voel.

My passie vir die emosionele versorging van die weduwee het toegeneem en ek het alreeds in 1996 besef hoe belangrik dit vir die weduwee is om haar emosies gedurende die rouproses te verstaan. Die term “alleenvrou” het my hart aangegryp, wat nie net ‘n weduwee insluit nie maar ook die geskeide vrou.

Ek het in my rouproses baie foute gemaak en het met die terugblik daarop besef hoe ʼn massiewe rol my onverwerkte emosies in daardie tydperk gespeel het. Ek het bowendien tot die gevolgtrekking gekom dat ʼn weduwee eintlik ʼn baie “sagte” teiken in hierdie brose tydperk van haar lewe is en dat daar heelwat hartelose mense bestaan, sonder begrip en empatie.

Ek het menige verliese ervaar op ʼn baie jong ouderdom – hiervan was die dood die ergste. Ek is deur ʼn baie seer leerskool wat langer geneem het as my totale skoolopleiding.

Met al die ervaring van die rouproses van myself en menige weduwees, die verlies wat die dood meebring, finansiële foute, alleenouer en keuse tot ʼn tweede huwelik, het ek die behoefte identifiseer om hulpmiddels aan die “afvlerk-vrou” bekend te stel.

Die boeke wat tans op die mark is, bestaan uit ‘n handleiding: “want jou Maker is jou man” en 2 werkboeke “Kreatiewe Tegnieke vir die hantering van Verlies”.

Ek ken jou pyn, liewe alleenvrou, maar ek wil jou troos met die wete: daar is HOOP. Dit is die moed wat ek elke alleenvrou wil gee.

Joa Wasserman Boek
skoenlapper Klein